Verkeerssituatie ‘t Ven aangepakt: Maximumsnelheid verlaagd naar 30 km/uur

Bewoners van ‘t Ven, gelegen in het buitengebied, hebben met succes aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheidssituatie in hun omgeving. De bestaande 60 km/uur zone tussen Heeze en Leende omvat ook ‘t Ven, waar bewoners zich zorgen maakten over de (te) smalle weggetje en het hard rijden door voornamelijk gemotoriseerd verkeer.

Foto: Park, S. (2023, February 20). 30 kilometer speed limit sign in children’s zone. iStock. https://www.istockphoto.com/nl/foto/30-kilometer-speed-limit-sign-in-childrens-zone-gm1466862720-498771163?phrase=verkeersbord+30 | Tekst: Gemeente Heeze-Leende (z.d.).

Na beoordeling van de situatie door de gemeente is besloten om de maximumsnelheid ter plaatse te verlagen naar 30 km/uur.

De wegen van ‘t Ven kenmerken zich door een concentratie van bebouwing met een relatief smal profiel, waarbij de bebouwing op verschillende plaatsen dicht op de rijbaan staat. Ondanks de lage verkeersomvang op ‘t Ven, die voornamelijk wordt veroorzaakt door bestemmingsverkeer, hebben bewoners aangedrongen op een lagere snelheid om de aanwezige verblijfsfunctie te benadrukken.

Het besluit, genomen in het belang van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers, heeft positief advies ontvangen van de politie Zuidoost Brabant.
Na bekendmaking van het besluit zal het voor een periode van 6 weken ter inzage liggen in de hal van het gemeentehuis. De bebording en inrichting van de wegen zullen conform de tekening in de bijlage van het besluit worden uitgevoerd. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om de verkeerssituatie in ‘t Ven veiliger te maken en de leefbaarheid van deze woonomgeving te bevorderen.

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp

Share:

Heb je een foutje gespot in onze tekst? We waarderen je feedback! Neem gerust contact op met de redactie via info@redactie.nl. Samen streven we naar de best mogelijke content.

redactie@mijnheeze.nl

Whatsapp: 06 29222435

Vereniging Mijn Heeze e.o.
KVK: 89576292